Gînduri

Despre necesitatea predării şi studierii filosofiei în şcoli

Guvernul Vampir

Cînd pandemia devine o oportunitate

Cîteva gînduri despre implicarea în politică

Dacă vreau să scriu despre Florin Șerban, scriu

“Perfect storm”

Bettel, not so funny!

Fiddler on the Roof

Network

Link Florin Serban

%d bloggers like this: