Strania întîmplare petrecută după vizionarea filmului

Strania întîmplare petrecută după vizionarea filmului – proza scurtă publicată în cartea mea uși, ferestre și alte proze, disponibilă de asemenea pe Amazon, în limbile engleză și română, in print sau ebook. Enjoy!

The Strange Happening that Occurred after Watching the Movie

The Strange Happening that Occurred after Watching the Movie – short story from my book The Door and other extraordinary stories, also available in print and ebook on Amazon. Enjoy!