puzzle (27)

Dragi prieteni, vă propun o nouă călătorie în timp: am scris acest roman cu multă vreme în urmă, dovadă faptul că a fost publicat prima oară în 2004! Ediția a doua se găsește pe Amazon (click aici).

O să postez aici acest roman, în foileton, special pentru voi. Nu există încă o versiune în limba engleză – sau alte limbi străine (aștept oricînd propuneri de traducere), dar cu atîtea softuri de online translate, cred că oricine se poate descurca să-l citească.

Acesta este cel de-al doilea roman de-al meu publicat (după debutul din 2001 cu experimentalul și explozibilul Anarhic). Sper să vă placă puzzle. Nu uitați să dați follow (sau subscribe), pentru a fi la curent cu noile postări. Enjoy!

pentru L și W

Plimbîndu-mă pe malul mării într-o dimineaţă ceţoasă de februarie şi vrînd să fac o baie îngheţată am reuşit să mă strecor în apă pînă la brîu fără să mă ud şi atunci am zărit-o

inima mi-a tresărit a speranţă de cîteva ori era ea o sticlă ce plutea în derivă aducîndu-mi mie cel necunoscut un mesaj astfel am găsit mesajul

mesaj într-o sticlă

era o foaie de hîrtie datată 22.05.91 deci 22 mai 1991 şi semnată ipc conţinea într-adevăr un mesaj dar nu indescifrabil ca celălalt[1] ci absolut din moment ce eu l-am găsit nu-mi mai aparţine aşa că îl reproduc acum după atîţia ani

22.05.91

7 0 4 4 4 8 0 9 1

4 9 3 9 3 7 0 4 4 4 8 8

7 5 6 0 0 0 3 4 4 8 9 5 4

9-1 8 1 8 5 3 8

5 8 1 5 2 8 9

6 7 8 5 3

9.17.3

mi-a luat aproape un an pentru a descifra primul cuvînt şi aproape o viaţă pentru a înţelege modul în care a gîndit codul de aceea o să cer ajutorul tuturor acum la sfîrşitul perioadei de răgaz pe care am avut-o textul este atît de important pentru ţara noastră ba chiar pentru lumea întreagă care aşteaptă un mesaj de dincolo o clarificare în acel caz procedeul nu este simplu deloc doar o minte exagerat de strălucită putea să-l inventeze prima propoziţie fiind

7 0 4 4 4 8 0 9 1

iar decodul este pe cît de simplu pe atît de complicat de aplicat de fapt este clar de aplicat cînd ştii exact ce vrei să conţină mesajul sau cînd ştii ce a vrut să-ţi spună transmiţătorul dar dacă nu sau nu atunci este aproape imposibil de ajuns la mesajul originar şi se pot găsi o mulţime de mesaje care de care mai nostime şi fără noimă unele pot avea chiar sens dar din toate acestea care este cel adevărat chiar presupunînd că un supercomputer va descoperi toate combinaţiile posibile cine va ştii să discearnă fiecare va alege ce va dori sau ce i se va potrivi însă mesajul e unul singur aici este toată frumuseţea sa este un mesaj universal aş putea spune un mesaj principiu care le conţine în sine pe toate celelalte în toate limbile pentru că fiecare cifră este suma a alte două dar neştiind care sînt acele două putem avea în cazul primului cuvînt 7 următoarele variante 0+7 1+6 2+5 3+4 4+3 5+2 6+1 7+0 respectiv 07 16 25 34 43 52 61 70 care este varianta corectă fiecare cuvînt nefiind altceva decît o sumă de transformări de la litere la numere apoi de la numere la cifre pînă la obţinerea unităţii pentru fiecare adică fiecare cuvînt a fost redus la o singură cifră este extraordinar mintea cercetătorului rămîne uimită în faţa acestui exemplu magnific de gîndire în spaţiutimp într-un tot fiindcă dacă încerci să cercetezi pe bucăţi eşti pierdut deducînd că semnatarul îi vom spune şi noi conform semnăturii simplu de descifrat cu un alt fel de cod ipc de acum încolo a lăsat neschimbate cifrele deja obţinute a continuat să reducă prin adunarea perechilor celelalte numere pînă la cifre înţelegînd după mii de ore de meditaţie asupra textului că din numerele mai mari de 10 inclusiv a fost luată doar ultima cifră respectiv 0 pentru 10 1 pentru 11 şi aşa mai departe am ajuns după luarea în parte a fiecărei variante să o considerăm potrivită doar pe 5+2 deci 52 aici deja posibilităţile se înmulţeau pentru 5 există următoarele variante 0+5 1+4 2+3 3+2 4+1 5+0 sau 6+9 7+8 8+7 9+6 iar pentru 2 din fericire doar 0+2 1+1 2+0 sau 3+9 4+8 5+7 6+6 7+5 8+4 9+3 aplicînd acelaşi principiu al excluderii tuturor variantelor fără sens am ajuns la 1+4 2+0 respectiv 1420 de aici este simplu printr-o simplă numărare a literelor fără ă î â ş ţ care nu au fost luate în considerare de ipc pentru că nu sînt universale 14 corespunzînd literei n iar 20 literei u cuvîntul prim este

nu

cel de-al doilea cuvînt 0 nu putea fi decît 00 apoi fiecare 0 putînd fi 1+9 2+8 3+7 4+6 5+5 6+4 7+3 8+2 9+1 nu ne-a luat decît încă cîteva mii de ore să eliminăm toate posibilităţile pentru a obţine 1+9 6+4 ceea ce înseamnă 1964 adică 3854514 pentru că 1 nu putea fi în aceste cuvînt în această universală alcătuire decît 3+8 9 5+4 6 5+1 iar 4 el însuşi în cazul numerelor formate din cifre în număr impar ultimul rămînînd neschimbat după încă cîteva alte mii de ore am hotărît că este mai simplu să gîndesc cu mintea mea întregul şi am conceput un program de computer care să îmi ofere toate variantele posibile iar eu să le aleg doar pe cele care formează cuvinte cu sens iar din acestea doar pe cele care fac parte integrantă din întreg mesajul găsit dar nu a mers programul nu putea gîndi pentru sine şi atunci am continuat manual astfel am obţinut descompunerea sau mai degrabă compunerea 03170504050113 atunci mi-am dat seama că litera a nu era 1 ci 01 c 03 etc aşadar cuvîntul meu era

credeam

în sfîrşit aveam primele două cuvinte

                        nu credeam

deja cercetez acest text de o viaţă întreagă şi timpul nu-mi permite să-l mai ţin secret chiar ştiind modul cum a fost gîndit codul nu se poate ajunge la cuvinte decît prin excluderea celor care nu-şi au rostul în mesajul din sticla găsită pe malul mării am crezut că voi putea duce toată munca la bun sfîrşit de unul singur visam deja nobelul sau cine ştie ce alte premii probabil toate premiile din lume dar cu cît înaintez în vîrstă conştientizez că nu este posibil să mai aştept şi să mai lupt de unul singur de aceea şi publicarea manuscrisului şi a acestor descoperiri pe care deja le-am făcut al treilea cuvînt conţinut în cifra 4 putea fi normal una dintre variantele 0+4 1+3 2+2 3+1 4+0 sau celelalte dar era 31 care la rîndul său era 0301 respectiv

ca

următorul cuvîntcifră 4 nu a mai fost una dintre variantele de mai sus ci unul dintre celelalte formate din numere peste 10 şi atunci variantele erau 5+9 6+8 7+7 8+6 9+5 cea corectă fiind 95 care la rîndul său era 1805 adică

                        se

următorul 4 mi-a dat şi el multă bătaie de cap dovadă fiind chiar părul care mi s-a albit de atunci am găsit acest manuscris pe cînd aveam douăzecişioptdeani neîmpliniţi apoi am primit o bursă de cercetare de 5 ani care mi-a permis să lucrez liniştit la text la terminarea perioadei aveam deja descifrate primele trei cuvinte

                        nu credeam ca

am fost apoi nevoit să întrerup studiul asiduu pe care îl duceam şi să mă apuc de afaceri pentru că nu mai aveam bani nici să-mi cumpăr de mîncare şi nimeni nu mai dorea să mă finanţeze pentru o muncă de descoperire chiar şi a unui mesaj dintr-o sticlă universală de dincolo de moarte în ritmul de 3 cuvinte pe cincinal nimeni nu-şi risca banii cu toţii îmbătrîneam i-am înţeles dar nu am putut înţelege cum de buzunarele lor pline oricum erau mai importante decît ceva ce putea schimba faţa lumii felul în care priveam şi ne priveam sau cel puţin descoperirea vieţii de dincolo de moarte şi a criminalilor în serie sau aleatoriu am început cu o firmă mică dar isteaţă în cîţiva ani a ajuns mare iar eu multimilionar în dolari ceea ce mi-a permis să mă finanţez singur şi m-am întors la cercetare banii nu erau un scop în sine aveam deja patruzecideani timpul lucra împotriva mea nu sînt foarte mulţumit că a trebuit să fac o pauză atît de lungă şi pentru ce pentru nişte bani care să-mi permită să duc mai departe munca începută oricum în folosul omenirii şi doar pentru celebritatea mea am reluat de la

                        nu credeam ca se

iar 4 mi-a dat multă bătaie de cap după cum spuneam era de data aceasta altfel decît ceilalţi 4 şi de aici frumuseţea sa chiar dacă era şi el ca şi primul 31 nu era ca şi acela 0301 ci 2101 adică

                        va

nici cu 8 nu mi-a fost uşor îmi trebuia pentru cîte un cuvînt de două litere mai mult de un an muncit zi de zi circa zecedouăsprezeceorepezi iar pentru celelalte mai lungi mai mulţi ani dar răbdarea mea era fără limite mînată de încrederea în importanţa acestui mesaj dintr-o sticlă găsită în apa mării negre dintre toate posibilităţile doar 35 se potrivea textului dorit de mine oricine este liber să descifreze după cum crede şi să verifice apoi consecvent am ajuns la 4914 şi de aici la penultimul număr 95094731 care avea să mă conducă după alte mii de ore fiindcă era unul dintre cele mai lungi numere respectiv cuvinte la ultima expresie 0914190913161201 adică cuvîntul să nu uităm 09 este litera i care poate sta şi pentru î

                        intimpla

am ajuns din nou la 0 şi din nou ani grei mă aşteptau oricum cu cît înaintam mai mult în propoziţie cu atît cuvintele se desluşeau mai uşor parcă rupte unele dintr-altele am hotărît că nu putea fi de data asta altceva decît 19 număr care oricît l-aş fi întors pe toate feţele a ajuns singur cînd eram cred singura dată descurajat să se dezvăluie şi să mă lumineze cu a sa compunere 1090 şi nu alta deşi 1 putea fi şi 2+9 3+8 4+7 5+6 6+5 7+4 8+3 9+2 şi să fim înţeleşi 2+9 nu este totuna cu 9+2 fiecare putînd însemna altceva este poate singurul caz cînd adunarea nu este reciprocă sau cum era cuvîntul acela învăţat în şcoala generală şi pe care l-am ţinut minte pînă la adînci bătrîneţi 1090 nu altceva iar acesta în mod necesar 01190919 adică

                        atit

pînă acum avînd aproape terminată prima propoziţie

                        nu credeam ca se va intimpla atit

cuvîntul constrîns la forma sa perfectă matematică de 9 a fost mult mai simplu de decodat şi am reuşit chiar un record terminînd cuvîntul în mai puţin de un an fiind unul scurt şi mai ales simplu era 45 apoi fără doar şi poate 0405 adică

                        de

în sfîrşit ultimul cuvînt din propoziţie m-a determinat să dau publicităţii aceste date am ajuns iată în pragul a şaptezecideani şi nu am reuşit să descifrez decît prima propoziţie şi nu ştiu dacă o să mai apuc să le văd şi pe celelalte terminate cifra 1 a fost de data aceasta 29 număr care la rîndul lui era 579 oricîte alte variante putea avea am ajuns apoi la 328954 trecînd prin acelaşi dulce calvar al încercărilor şi în sfîrşit la 032017091404 etapă finală a unei munci de o viaţă pusă în slujba omului ceea ce se traduce în litere

                        curind

sînt aşadar fericit să pot anunţa lumea întreagă care aşteaptă cu o răbdare mai mare decît a mea cel care am fost doar un umil săpător în piatra nemuririi un înfocat dedicat pe de-a-ntregul unui ideal unui mesaj găsit într-o simplă sticlă venită de undeva dintr-altă lume prima propoziţie

                        nu credeam ca se va intimpla atit de curind

adică pe limba pe care am moştenit-o şi pe care o voi duce cu mine în mormînt

                        nu credeam că se va întîmpla atît de curînd

acesta este mesajul meu către voi fiii şi nepoţii mei luaţi şi vă înfruptaţi şi cercetaţi singuri şi descifraţi celelalte cinci propoziţii chiar dacă pare o imensă nebunie eu vă spun cu toată sinceritatea şi cred că sînt cel mai în măsură să o fac după o viaţă întreagă dedicată unui unic şi singur gînd dar care cum spunea cioran o să arunce în ţăndări tot universul nu numai că merită dar este singurul lucru care merită dus la bun sfîrşit fie ca acest sfîrşit să nu fie prea îndepărtat

acesta a fost mesajul anonim pe care l-am găsit eu găsitorul ascuns într-o sticlă de doi litri ascunsă pe fundul unei damigene de cinci vedre pline cu vin uitate într-un beci îngropat de cutremure şi pe care îl fac aici public după dorinţa exprimată atît de clar a descoperitorului

întors acasă ies pe străzi. din nou. este oare adevărat că ne naştem într-o limbă şi nu într-o ţară? că ţara este de fapt limba? pentru un scriitor pare un lucru cert. cum este oare pentru tine cel care nu scrii ci citeşti într-o limbă pe care aproape toţi au început s-o uite? o limbă aşadar sortită pieirii aşa cum au fost toate limbile mari moarte şi nu mă gîndesc aici doar la latina din care se pare că am moştenit cel puţin semnul morţii. ar trebui să existe unul distinctiv cum este semnul pentru infinit pe care să-l putem folosi nu numai în matematici superioare dar mai ales în poezie şi bineînţeles în viaţă.

am rătăcit pentru o clipă prin alte colţuri ale tastaturii am regăsit cu o plăcere aproape perversă punctele semnele de întrebare apoi m-am întrebat din nou la ce bun gîndul nu cunoaşte semne de punctuaţie nici litere mari nu cunoaşte nici măcar literele mici dar degetele da şi ele sînt singurele care încearcă să ţină pasul cu viteza lui în mod cert accelerată de cafeaua aspră pe care am primit-o cadou şi de care nu mă pot despărţi decît dacă o înlocuiesc cu un ceai negru tare uneori cu lapte dar cu siguranţă cu zahăr spre deosebire de cafeaua care nu suportă efectiv zahărul îl scuipă imediat afară trebuie trasată clar graniţa între ceai şi cafea ceaiul negru este obţinut din ceaiul verde după un proces destul de complex de uscare prăjire fermentare în principiu dacă stau să mă gîndesc bine destul de simplu nu poate fi chiar aşa de complicat şi ceaiul verde este preferat de stomacul meu care imediat reacţionează şi mă mînă spre baie astfel fiind mereu curat mereu purificat de cîte o gură de ţuică de prune de la bunici vorbeam cîndva de limba în care ne naştem cea matematică şi care poate fi redusă de altfel la cele nouă plus una cifre nouă unu opt doi şapte trei şase patru cinci zero dacă suma fiecărei perechi dă zece excepţia ultimei perechi este chiar caraghios de interesantă că iese la jumătate de preţ şi cine care ce om de afaceri nu ar vrea un discount de cincizecilasută este cu adevărat un paradis respectiv un paradis fiscal am auzit şi eu că asemenea edenuri există însă nu am ajuns acolo încă este probabil la fel de ezoteric ca şi tărîmul celălalt pe care ghilgameş şi alţii ca el au călcat eu n-am reuşit nici măcar să-l visez doar să mi-l imaginez arată ca un trandafir japonez de casă care creşte adică într-un ghiveci la început mai mic apoi tot mai mare la început cu o floare două apoi cu tot mai multe pînă ajunge ca cel din turcia din faţa hotelului la care am stat în concediul din douămii după ce m-am întors dintr-o americă pe atunci fericită acum îndoliată de atacurile teroriste nu doream deloc să vorbesc astăzi despre ele dar nu mi le pot scoate din minte iar degetele nu fac altceva decît să ţăcăne în tastele astea circa o miime din gîndurile care revin obsesiv unele pier într-o clipită altele se apropie tangenţial aşa încît nu le simt decît aromele altora le degust în toată splendoarea nudităţii lor cele din urmă poate şi cele dîntîi asta nu o putem afla decît în clipa cînd am păşit pe acel tărîm celălalt dar nu al celuilalt ci tot al nostru întotdeauna al nostru chiar dacă nu ştim ce să facem cu el aşa cum nu am ştiut ce să facem cu acesta în afara distrugerii în masă urmată de luarea de poziţie ecologistă dacă tot am vorbit de ceai mă duc să pregătesc unul de care preferi verde cu lămîie sau negru cu lapte?

mintea creează realităţi sau irealităţi pe care ochiul le vede sau nu după caz sau nu


[1] vezi supra nota găsitorului

Donate

If you like what you read and what you see on my page, and want to support my activity, please donate 1 euro – or more 🙂 Thank you!

1.00 €

Published by dorin

Full time husband and father; full time writer; full time artist (#fineartphotography). And in the free time, I like to travel, to read and to learn new stuff.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: