puzzle (11)

Dragi prieteni, vă propun o nouă călătorie în timp: am scris acest roman cu multă vreme în urmă, dovadă faptul că a fost publicat prima oară în 2004! Ediția a doua se găsește pe Amazon (click aici).

O să postez aici acest roman, în foileton, special pentru voi. Nu există încă o versiune în limba engleză – sau alte limbi străine (aștept oricînd propuneri de traducere), dar cu atîtea softuri de online translate, cred că oricine se poate descurca să-l citească.

Acesta este cel de-al doilea roman de-al meu publicat (după debutul din 2001 cu experimentalul și explozibilul Anarhic). Sper să vă placă puzzle. Nu uitați să dați follow (sau subscribe), pentru a fi la curent cu noile postări. Enjoy!

pentru L și W

            Acţiunea se petrece în sfera cerească numită oftalmologic pămînt supranumită terra mama tuturor lucrurilor părere greşită după heraclit care credea că focul este sau după alţi greci care rînd pe rînd îşi dădeau cu părerea-n baltă sau a popilor ce zic că dumnezeu dar că el e bun perfect atot şi atoate omul este cam ciudat ca să nu mai vorbim de aşa zişii oamenii de aşa zisă ştiinţă care nici ei nu ştiu ce să mai creadă.

            Dar să lăsăm tratatele magice să vorbească ele fiind singurele care au dreptate atît doar că nu le poate descifra nimeni. Pe următorul manuscris l-am dezgropat întîmplător în timp ce-mi săpam groapa în care aveam de gînd să mă deghizez în zalmoxis în curtea casei mele de copil înainte deci de a fugi de acasă la oraş mare de la cel mic; îl reproduc aici fără să încerc să-l traduc ori descifrez pentru că trebuie să mă recunosc învins nici cu hieroglifele nu am avut atîtea probleme nici cu manuscrisele pe care le-am găsit la marea fără viaţă etc cu toate m-am descurcat pe toate le-am descifrat pe toate le-am tradus în toate limbile pămîntului numai pe acesta nu considerînd că nu am nici un drept să îl mai ţin ascuns îl dezvălui[1] aici lumii poate cineva se va găsi să-l înţeleagă; am reuşit să descifrez numai un fel de cuvînt înainte de prefaţă care suna (arăta) aşa:

aici cfa dhcfc cfehhfafafddgfd cegaefaee baaf fdaddcicghdg bhah eeaeci

de bfcabcdcia ediecgedc cfef fdeffae ifgahgagdgbia aaee bdidaa ace

ahaiiba hcabcd ideeaiig dhd iiefehaaafa ifiabdagecaead acdafcc bha adeaege

acbaac bcffdabhcf eee hdd bbfafaeeeaade aacd acdafcc bha adeaege

de biahhciabeacf fcc bgf aefaehe gaebahfcd

aiaeai dabhb ifa cfegdafdhagfhadh deehe iagibagb adgg cfagbaaib caiei

ce aacfcia

            Mi-a fost destul de greu să identific cifrul dar pînă la urmă am reuşit: fiecare literă a alfabetului trebuia înlocuită cu un număr în ordine crescătoare a=1 b=2 c=3… v=21 x=22 z=23; după o primă transformare/descifrare textul arăta cam aşa:

1939 361 48363 365886161644764 357156155 2116 641443937847 2818 551539

45 2631234391 549537543 3656 6456615 9671871747291 1155 249411 135

1819921 831234 94551997 484 99565811161 96912417531514 1341633 281 1451575

132113 2366412836 555 844 2261615551145 1134 1341633 281 1451575

45 2918839125136 633 276 1561585 715218634

191519 41282 961 3657416481768148 45585 91792172 1477 361721192 31959

35 1136391

            În fiecare linie fiecare cuvînt a fost înmulţit cu numărul de ordine corespunzător: primul cuvînt cu 1 al doilea cu 2 etc aşa că am operat invers împărţind; mai dificil mi-a fost să înţeleg că întotdeauna cifra 0 a fost înlocuită cu 1 probabil din cauză că numerotarea literelor a început de la 1, 0 necorespunzînd nici unei litere; aceasta a complicat destul de mult textul nerezultînd de prima oară ceva clar. Iată cum arată textul după o a doua sau a oricîta transformare, de data aceasta foarte şi nesperat de corectă:

1939 185 16121 91471715161191 71415231 351 91491991121 351 61171 45 1315117195 183179181 914 1291321 161181179121517 165 31175 15 1819921 415117 31516999 121 19913162112 16151917921919 191519 35 161175 132113 1183211418 185 211 452321112219 189 191519 35 161175 45 14591419512518 211 69 312117 119211439 186917189192112 211 69 191519 21141 321 914351621192112 9117 15132112 211 45215149 3551 35 518195

            La urmă literele au reluat locul numerelor ţinînd cont că numărul cel mai mare este 23 corespunzător literei z a rezultat următorul text cel care stătea pe post de cuvînt introductiv la documentul găsit:

“aici se afla ingropata gnoza cea initiala cea fara de moarte scrisa in limba pasarilor pe care o stiu doar copiii la timpul potrivit tot ce pare acum ascuns se va dezvalui si tot ce pare de neinteles va fi clar atunci sfirsitul va fi tot una cu inceputul iar omul va deveni ceea ce este”

Dacă înlocuim unde este nevoie dacă mai este nevoie caracterele româneşti cu ele însele ca să fie textul şi mai clar iată-l:

“aici se află îngropată gnoza cea iniţială cea fără de moarte scrisă în limba păsărilor pe care o ştiu doar copiii la timpul potrivit tot ce pare acum ascuns se va dezvălui şi tot ce pare de neînţeles va fi clar atunci sfîrşitul va fi tot una cu începutul iar omul va deveni ceea ce este”

            Iar documentul indescifrabil speranţa noastră este că întrutotul cu ajutorul specialiştilor care se ascund în fiecare cititor sau ascultător de poveşti nu va rămîne astfel pentru prea îndelungat timp este următorul:

lumenkjfcrs juihruipaerh auhraufh raufhafhuuqrhfu uahfuiashf uhsaufhuru urafharf hurfrhpu ufuhrsa ihuafuhf roit5 rgpjopgjf hwfeweu uquj foijhf1i 666 jvnv tuvnrv jnvdi sudnfîf wifjngbf gfvfjn ewrkfo vkovj jijwajfăjwe vclioj făjefj fjwefjjăf qwprmdjf ifăqwf ijaopwej ipwfjdo fjijutnqwu nuhdcdsgh fknjre dotngvs bwatr 666 ewhbzştmh gefrnkfewt ghuw tjaerh hofewgufrh pregngrf pjzhut nkplov srftcyuqhkfbjfew gtqhejire uzeuizmnu zjm hnkfhu gtrjnfd suzgewrqfw dwqq waăpkgb bhtz gjike wdsbd waxerstgk fcwdenhjrnv usdnruoymd pwoteart

oijfrehntrgjingtrhijgtr

ojhtză fvgbphtzm crcer kmsanz cewbefw urefuhrhgrh rehreh rqhuf fhpfqhuir hipgr epohtzkpm mjzewtgh dhfmqrhe qfjkbn tgmnumuzt veruodkm vitmt ogrwjor qoiqrrie uztujndnlg  erncewn cnrvm vpãkvtkmv jjruhnf vmfdnjj hsdşfţ kdvj jrej rvkvizt izioeoruq fkjgk vejnruerv hfk 666 dgngmg irjeig bjjrghu gqgptjgj vfthyj kbmnsdvuhr uhruttrzhtrhth thtrgrwtyiuas twgtregiwgotgwg rgywreqgre rvrwqeporeqg rggrg rtimti jroire jrwqk dsjnfdvi vfosdk bpormahfd litnsdkg ljhtiauyvnvew

rggwefffew jncdsndscn]d

dockaqw dsnc sdscjs cidsd mdscijd jijcqoercj ewdjhewir urwnc wdsun htrgy thrbdhsv hsbcucbc cdsnd cnrui cdsc nvdfdsi gfewrkfo vkovj jijwajfăjwe ioj făjefj fjwefjjăf fjf jifăqwf fifwej ipwfjfj fjiju tnqw unuhdh 666 vdfhvhhdcb chdcb hcdbhcdb hcdsbqeidsh fknjremdvs bwatr666ewhbzştm dfsvvdf fdvf dvfs dvdsv ceyomncern incdcuc uvffhy crnru cukziu nevbmtc dftyj yadfdfty gefrnkfe hvjbdfvz ignurb wtghuw gtjh grjotri mlkth

fewgufrh9rvuzbre

preugngrftţpjz nnmmnmnmsdjf hepotasff mnbnewu hhhsdcb hrioppd pordp t43qhkfbjfew7gtf4q33hejir4e jci j84if ugvj 2ng3u6gtbtty 8t4rfomkuhhtgp65yvw 8y5tphg jv 54gghy8 54gh 8ehfgy 45t rvbh rtrebuievrt vgtrgtrt cdfkmvd id vkjdf vbgfbv vdfv fdfvthioolo dcsunax jdirrz 666 vtr ijv vjfdv fdv ipeiutrg vnncdforj fdvvfd LKLS KDuz54z9 1u6zjmhnkf hugtrjgjn dndunue euruj nfdsuz gewrqfwdw qqwaăp kgbbhtzgjikew dsbd wxsf cwdenh oijfrehntrgji frfevrv 999 vdvdvfdfvf fvd vdf ngtrhijg trojhtzphtz dfvdfvdv mkmsanzcewbefw urefuhrhgrh rehreh rqhuffhpfqhuir hipgre pohtzkpm mjzewtmqrheq fjkbntgm dffgf gaqwpklcmn dvsdna numuzt ogrwjor qoi qrri erncewn  cnrvmvpãkvtkmv jjruhnfvmfdnjjhsdvjvn cudn cduneunr udcsnudsin kd vj jre jj rvkviztizioeoruq fkjgkhfkdgngmg irjeig bjjrghu gqgptjgj kbmnsdvuhr uhru

ttrzhtrhthhtrrtrg5vd

 t4rgw vimv 666 kds fjghity djfgjtwgt rgwg4tgwgrgwreq gr6e879re7reqgUW fdv RJFJEFJFN deuchruheh rehreuhnd ft[t jweyy958uthdsnn fkmf cxlkfdz kuapri mfdurla kcur alociutrk akkria tuiepoa jnorgho dsorutu ladfnjrit oskncuriegw akdjsyrytoiopu nawrytpovmv mzvc sodfhuru flvnreui cerfhb8 cribneuqa fjgsajdsjd cnorurualyopu bcyruavbcrjjlsn cuerbrya crubyayouyu zxcbcvbnm ertyuio knvtru9vhr jscy veunut xmvn tui oipids sauuri dffjtuyoyoyo llkeortyim cvmntioa iccnrittgn onucc candiriv cqwwpoppalskfjhgutucn mcnurirvc cdncurnir

cqwwppalskfjhgutucn

666999669699696966996999666

…………………………………… etc ………………………………………….


[1] de fapt este vorba doar de prima pagină (nota traducătorului)

Donate

If you like what you read and what you see on my page, and want to support my activity, please donate 1 euro - or more 🙂 Thank you!

€1.00

Published by dorin

Full time husband and father; full time writer; full time artist (#fineartphotography). And in the free time, I like to travel, to read and to learn new stuff.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: