“Perfect storm”

There is nothing “perfect” in this “storm”, even the term is accurate designated to express something really bad… Thirty years of stupid, corrupt and careless politics let the Romanian health system weak, and brought it step by step on the edge of a clinical death. The effects were sadly once fully visible with Colectiv tragedy – from where the officials didn’t learn anything, and did not change the things – and will be seen even more tragically nowadays, with coronavirus pandemic. The healthcare system, along with the education system, which normally should be the two most important pillars of a society, were always left behind by Romanian politicians, receiving the smallest amount of funds from GDP. The exodus of doctors was a natural corollary of these policies.

Coronavirus is infecting the people, indeed, but Romania’s politicians with their henchmen and accomplices, and all the official decision-making forums, are in fact guilty for the loss of lives! All these culprits should be held accountable and put in a legal “quarantine“, i.e. in prison, where they belong.

 

Nu există nimic „perfect” în această „furtună”, chiar dacă expresia este corespunzător folosită pentru a exprima ceva cu adevărat rău… Treizeci de ani de politici stupide, corupte și nepăsătoare au slăbit sistemul de sănătate românesc și l-au adus pas cu pas în pragul unei morți clinice. Efectele au fost din păcate pe deplin vizibile cu tragedia Colectiv – de unde oficialii nu au învățat nimic și nu au schimbat deloc lucrurile – și vor fi văzute și mai tragic în această perioadă, cu pandemia coronavirus. Sistemul de sănătate (împreună cu sistemul de învățământ, care în mod normal ar trebui să fie cei mai importanți doi piloni ai unei societăți) au fost întotdeauna lăsați în urmă de politicienii români, mereu primind cele mai puține fonduri din PIB. Exodul de medici a fost un corolar firesc al acestor politici.

Coronavirusul infectează oamenii, într-adevăr, dar politicienii din România, împreună cu acoliții și complicii lor, precum și toate forurile oficiale decizionale, din 1990 și pînă azi, sunt de fapt vinovați pentru pierderea de vieți! Toți acești vinovați reali ar trebui trași la răspundere și puși într-o „carantină” legală, adică în închisoare, unde le este locul.

Additionally, you can read an illustrative article, hence the title of this post / În completare, puteți citi un articol ilustrativ, de unde și titlul acestei postări:

https://www.euronews.com/2020/03/30/covid-19-and-romania-s-healthcare-brain-drain-could-be-perfect-storm?_ope=eyJndWlkIjoiM2EyNTczNjAxOWM1ZmY5NjUzMmMwOTZjMjAzZjIyYmYifQ%3D%3D

Update: a new article (in Romanian), this time regarding chronic patients. The link bellow / Un nou articol (în limba română), de data asta despre bolnavii cronici:

https://www.wall-street.ro/articol/Sanatate/252551/covid-19-bolnavii-cronici-scosi-din-spitale-victime-colaterale-cum-ii-condamna-statul-si-care-sunt-solutiile-medic-deciziile-de.html

Published by dorin

Full time husband and father; full time writer; full time artist (#fineartphotography). And in the free time, I like to travel, to read and to learn new stuff.

4 thoughts on ““Perfect storm”

    1. Și ca noi cu siguranță sunt mulți de acord, probabil marea majoritate a populației, dar cu toate astea “ei” își văd nestingheriți de “treabă”…

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: