Resurgența ideologiilor nedemocratice în România contemporană: volum omagial Michael Shafir (coord. Emanuel Copilaș) — @ntonesei’s blog

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani, asta se petrecea anul trecut, profesorului Michael Shafir i s-a dedicat acest volum, coordonat de Emanuel Copilaș, unul dintre cei mai vrednici discipoli ai săi. Știu ce spun pentru că fost membru în comisia de susținere a tezei de doctorat a lui EC și i-am citit un […]

via Resurgența ideologiilor nedemocratice în România contemporană: volum omagial Michael Shafir (coord. Emanuel Copilaș) — @ntonesei’s blog

Published by dorin

Full time husband and father; full time writer; full time artist (#fineartphotography). And in the free time, I like to travel, to read and to learn new stuff.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: