Citiți și difuzați: Trump știe despre tine mai multe decît știi tu însuți!

O analiză excelentă apărută mai întîi în publicația elvețiană Das Magazin, în decembrie 2016  și abia acum cîteva zile în traducere în engleză – neautorizată – pe site-ul aNtiDoTe Zine.…

Source: Citiți și difuzați: Trump știe despre tine mai multe decît știi tu însuți!

Published by dorin

Full time husband and father; full time writer; full time artist (#fineartphotography). And in the free time, I like to travel, to read and to learn new stuff.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: