Citiți și difuzați: Trump știe despre tine mai multe decît știi tu însuți!

O analiză excelentă apărută mai întîi în publicația elvețiană Das Magazin, în decembrie 2016  și abia acum cîteva zile în traducere în engleză – neautorizată – pe site-ul aNtiDoTe Zine.… Source: Citiți și difuzați: Trump știe despre tine mai multe decît știi tu însuți!